Algemene voorwaarden

Op al onze offertes en overeenkomsten tot verkoop, verhuur en het verrichten van werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Op verzoek zenden wij u deze voorwaarden kosteloos toe.